Uchwała Nr XI/77/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości