Uchwała Nr XII/72/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Malanów