Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziadowice - Folwark