Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia2011 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grąbków