RI.271.7.2019.WS                                                  Malanów, dnia  28 października 2019r.

 

Informacja z otwarcia ofert 

dotyczy :  „Dostawa i montaż zestawów fotowoltaiki na terenie Gminy Malanów”

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj.:

1.  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  5 978 612,04 zł brutto.

2.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty na wykonanie części 1 :

          

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Łączna cena

Długość okresu gwarancji

Liczba zespołów monterów skierowanych do zamówienia

Projektanci

1

ML System S.A.

Zaczernie 190G

36-062 Zaczernie

4 365 858,96 zł

brutto

96 miesięcy

5

4

2

PRO-ECO Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 245/7

81-525 Gdynia

4 457 830,00 zł

brutto

96 miesięcy

5

4

3

JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA

ul. Potokowa 12A/1

80-297 Banino

3 929 317,54 zł

brutto

96 miesięcy

5

4

4

Hymon Energy Sp. z o.o.

ul. Dojazd 16A

33-100 Tarnów

4 456 223,89 zł

brutto

96 miesięcy

10

4

 

 

 

 

3.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty na wykonanie części 2 :

          

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Łączna cena

Długość okresu gwarancji

Projektanci

1

ML System S.A.

Zaczernie 190G

36-062 Zaczernie

912 231,96 zł

brutto

96 miesięcy

2

2

PRO-ECO Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 245/7

81-525 Gdynia

923 356,29 zł

brutto

96 miesięcy

2

3

JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA

ul. Potokowa 12A/1

80-297 Banino

850 372,26 zł

brutto

96 miesięcy

4

4

Hymon Energy Sp. z o.o.

ul. Dojazd 16A

33-100 Tarnów

921 862,94 zł

brutto

96 miesięcy

4

 

 

 Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.