Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany Wielolatniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032