Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok