Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody n nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości