Uchwała Nr IV/27/2011 rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miłaczew Kolonia