Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019 - 2032