Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok