Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów z 2019 roku