Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032