Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok