Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zapewnienia dowozu dzieciom uczęszczającym do szkół oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Malanów, wobec których Gmina Malanów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki