Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie perzyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok