Gmina Malanów                                                             Malanów, dnia: 11 lipca 2019r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

Znak sprawy: RI. 271.6.2019.WS

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 poz. 1986 z poźn. zm. ) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn.”Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów-etap II”, odbyło się w dniu 11.07.2019 r. o godz. 10:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 594 000,00 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Czas udzielonej gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

619 456,50 zł

brutto

60 miesięcy

2.

Trans-Spili Spółka z o.o.

ul. Graniczna 18a

62-563 Licheń Stary

570 250,76 zł

brutto

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

510 101,17 zł

brutto

60 miesięcy