Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.