Przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Turku informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tureckiego znajdują się w załączonych plikach oraz na stronie: http://bip.powiat.turek.pl/67/Nieodplatna_pomoc_prawna/.

Przypominamy, że ze względu na trwające prace remontowe w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie, nieodpłatne porady prawne tymczasowo udzielane są w budynku urzędu gminy w pok. nr 15.