Gmina Malanów Turecka 16,

 62-709 Malanów

 RI.271.3.2019.WS                                                                               Malanów dnia: 24.06.2019 r.

 

 

Powiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Świadczenie  usług  w zakresie dowozu i odwozu  uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Malanów w roku szkolnym 2019/2020 w formie zakupu biletów miesięcznych”

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

TRANSPORT OSOBOWY

Konrad Lisiński

Feliksów 42

 62-709 Malanów

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta  w świetle przyjętych w SIWZ  kryteriów,                                            

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

 

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Kryterium „Cena”

max. 95 pkt

Kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego”

max. 5 pkt

Łączna suma punktów

1.

PKS TRANSPORT HANDEL USŁUGI sp. z o.o.

ul. Turecka 24

62-709 Malanów

87,60

5,00

92,60

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

ul. Zakładowa 4

62-510 Konin

77,84

2,50

80,34

3.

TRANSPORT OSOBOWY

Konrad Lisiński

Feliksów 42

 62-709 Malanów

95,00

5,00

100,00

W postępowaniu nie dopuszczono  do dynamicznego  systemu zakupów

W postępowaniu nie ustawiono  dynamicznego systemu zakupów

Postępowanie nie zostało unieważnione