Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.