Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2018 rok