Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki