Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malanów wotum zaufania