Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest