Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wóta Gminy Malanów