Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malanów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego