Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gmina na 2011 rok