Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malanów przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym