Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032