Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok