Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla Gminy Malanów