Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bibianna w Gminie Malanów na lata 2019-2025