Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własnośc Gminy Malanów, położonej w Malanowie