Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej