Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Malanów w granicach ulic Nowej i Północnej Etap I