Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2011-2026