Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6letnie i dzieci młodsze