Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku