1. Jakub Łuczak - Przewodniczący Komisji
2. Joanna Kowalska - Zastępca Przewodniczącego
3. Agata Dudek - Członek
4. Klaudia Gruszczyńska -Członek
5. Andżelika Karuba - Członek
6. Wanda Sabina Mozio - Członek
7. Julita Szalewska - Członek
8. Grażyna Tomaszewska - Członek
9. Weronika Wojtczak - Członek