1. Dorota Gruszczyńska - Przewodniczący Komisji
2. Mateusz Papierski -Zastepca Przewodniczącego
3. Adrian Karuba - Członek
4. Marianna Kołodziej - Członek
5. Marlena Kowalska - Członek
6. Alicja Ogrodowczyk - Członek
7. Szymon Bałwas - Członek
8. Barbara Płóciennik - Członek
9. Zofia Zielińska - Członek