1.      Katarzyna Dzieciątkowska –Przewodniczący Komisji

2.      Adrianna  Ekiert – Zastępca Przewodniczącego

3.      Adrianna Bortnowska - Członek

4.      Mariola Bortnowska - Członek

5.      Stanisław Harasny - Członek

6.      Monika Kowalska- Członek

7.      Teresa Mrugas- Członek

8.      Marek Weber - Członek

9.      Arkadiusz Wszędybył - Członek