Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Malanów