Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 06.05.2019 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść do pobrania poniżej