Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2011-2026