Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 07.05.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść do pobrania poniżej