Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów