Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie nr SKO-ZP-4160/8, 41/2019, które podaje do publicznej wiadomości, że została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w dniu 29 kwietnia 2019 roku decyzja SKO-ZP-4160/8, 41/2019 utrzymująca w mocy zaskarżona decyzję Wójta Gminy Malanów.