Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów