Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 3 czewca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok